top of page

Apie mus

Muzikos magijos klubas yra VšĮ „Muzikos magija“ padalinys, kurio pagrindinis tikslas – efektyviai įgyvendinti veiklą, susijusią su visų amžiaus grupių žmonių pritraukimu prie turiningesnės muzikos kaip atliekamos gyvai, taip ir atkuriamos iš įrašų, klausymo; susipažinimu su skirtingų šalių ir laikotarpių muzikinėmis kultūromis; sukaupto įrašuose muzikinio paveldo lobyno atskleidimu.

 

Pagrindinės nuolat vystančių renginių kategorijos:

ARČIAU MUZIKOS – tai susitikimų su gerai pažįstama arba dar visai nežinoma muzika „pažintiniai-degustaciniai“ vakarai, kuriuos veda įdomūs palydovai – muzikologai, muzikantai, gal tiesiog melomanai – tam tikro žanro, kompozitoriaus, instrumento, atlikėjo ar muzikinės kultūros gerbėjai. Jie pasakoja apie šios muzikos ypatumus, atsiradimo aplinkybes, atrenka charakteringus įrašus klausymui, kartais ir patys atlieka kūrinius. Įrašai kokybiškai atkuriami iš vinilo plokštelių arba aukštos raiškos skaitmeninių failų, tai leidžia ne tik išgirsti melodiją, bet ir pajusti jos specifinį emocinį turini, įvertinti instrumento ar atlikimo niuansus, atskleisti šios muzikos gelmes. ARČIAU MUZIKOS renginiai antradieniais skirti klasikai, trečiadieniais – pasaulio muzikai, ketvirtadieniais – džiazui.

 

MUZIKA GYVAI – tai įvairių muzikinių žanrų koncertai, rengiami jaukioje kamerinėje aplinkoje, (svečių skaičius iki 40 asmenų). Čia galima kaip puikiai girdėti muziką, taip ir maloniai pabendrauti su atlikėjas ir kitais renginio svečiais. Koncertai organizuojami penktadieniais, bet išskirtiniais atvejais gali vykti ir kitą savaitės dieną.

 

MUZIKINĖ AIKŠTELĖ – tai sekmadieniniai renginiai vaikams. Dažniausiai dviejų amžiaus grupių ( 5-7 ir 7-12 metų), bet gali būti ir tik vienai, tai pažymėta anonsuose. Renginių vaikams uždavinys – užburti vaikus gera muzika, leisti jiems žaidimų forma pajusti atradimų malonumą susipažįstant su įvairiais instrumentais, muzikos žanrais ir technikomis. Vedantieji pasirūpina, kad vaikai galėtų ir pajudėti, ir padainuoti, ir pabendrauti.

 

KITI RENGINIAI gali būti skirti įvairiausiems su muzika susijusiems aspektams – nuo muzikos terapijos ir improvizacijos balsu, iki garso atkūrimo iš įrašų ypatybių. Šie renginiai paprastai planuojami šeštadieniais arba savaitės eigoje dienos metu.

 

Politika

Muzikos magijos klubo veiklos prioritetai:

  • Lietuvos ir kitų pasaulio kultūrų muzikinio paveldo ir šios dienos pasiekimų sklaida bei populiarinimas, akcentuojant dėmesį į klasikinę, tautinę ir nekomercinio džiazo muziką;

  • visuomenės supažindinimas su aukščiausiais muzikos meno pasiekimais kaip panaudojant įrašus, taip organizuojant gyvos muzikos koncertus.

 

Muzikos magijos klubo renginiai pasižymi vedančiųjų ir muzikos atlikėjų  profesionalumu, naudojamų įrašų kokybe ir jų atkūrimo aukštu techniniu lygiu.

Klubo veikla yra vieša – visi publikai atviri renginiai skelbiami klubo svetainėje ir socialiniuose tinkluose, kaip ir trumpi šių renginių, po to kai jie jau įvyko, aprašymai su nuotraukomis ar vaizdo įrašais. Privatūs renginiai, kuriuos užsisako ir apmoka atskiras klientas – skelbiami tvarkaraštyje kaip „privatus renginys“ ir daugiau plačiai nekomentuojami be kliento sutikimo.

Visi klubo renginių vedantieji, padėjėjai, tiekėjai ir kt. atstovai yra supažindinami su saugumą Muzikos magijos klube užtikrinančiomis taisyklėmis.

Lankytojai nesilaikantys klubo vidaus tvarkos taisyklų ar pažeidžiantys kitų asmenų interesus įspėjami dėl netinkamo elgesio ir jei jo nepakeičia, paprašomi išeiti.

 

Klubo komanda:

Artašės Gazarian – VšĮ „Muzikos magija“ steigėjas. Jis atsakingas už bendrą veiklos kryptį ir politikos formulavimą, patalpų techninį įrengimą ir teisingą turimos aparatūros panaudojimą.

 

Jurgita Gazarian – VšĮ „Muzikos magija“ direktorė. Klube ji yra atsakinga už bendrą veiklos organizavimą, personalo atranką, atsiskaitymus su tiekėjais, renginių organizatoriais ir atlikėjais bei savalaikiu mokestinių prievolių įvykdymą.

 

Ditė Vyšniauskienė – direktorės pavaduotoja – klubo administratorė, atsakinga už klubo veiklos techninį aprūpinimą, švarą ir bendrą tvarką naudojamose patalpose; pirminės apskaitos dokumentų tvarkymą ir savalaikį pristatymą buhalterijai; nustatytos klubo vidinės tvarkos laikymąsi kaip darbuotojams, taip ir lankytojams; už renginių aptarnavimo organizavimą ir kokybės užtikrinimą.

 

Vytis Nivinskas – meno vadovas, muzikinių programų koordinatorius, atsakingas už renginių nomenklatūros formavimą ir derinimą su visais dalyvaujančiais paruošime, programų vadovų ir atlikėjų pritraukimą, susitarimus su jais, programos savalaikius pakeitimus,

 

Akvile Andriūnaitė – viešųjų ryšių vadybininkė, atsakinga už visos informacijos apie renginius ir atlikėjus sklaidą visais įmanomais kanalais, klubo lankytojų pritraukimą, jų patenkinimo monitoringą, socialinių tinklų administravimą ir pan.

 

Einamojo pusmečio projektų vadovai – Eirimas Velička, Gabija Natalevičienė, Gabriele Ašmontaite Bačkuvienė, Greta Gražulytė, Kotryna Ugne Daunytė, Laura Budreckytė, Povilas Neliupšis, Vytis Nivinskas – organizuoja renginius ir dirba pagal atskirus susitarimus, kuriuose numatomos jų atsakomybės. Kaip taisyklė, jie atsakingi už idėjos realistiškumą ir ekonominį pagrįstumą, atskiro renginio arba tam tikro besitęsiančio projekto ribose; už reklaminės informacijos paruošimą, pritraukiant tikslinės auditorijos dalyvius; už renginių kūrėjų-vykdytojų (muzikantų, pranešėjų, vedančiųjų ir pan.) pritraukimą, susitarimus su jais ir šių susitarimų vykdymą; už tiesioginių renginio išlaidų valdymą nustatytose ribose.

 

bottom of page